Rovdjur

Rovdjuren kännetecknas av att de jagar och dödar sin föda, som består av andra djur. Rovdjuren skiljer sig därmed från t ex asätare, som också äter kött men tar hand om redan döda djur.

De finns naturligt på alla kontinenter förutom i Australien, där köttätarna antingen är kräldjur eller pungdjur. På senare tid har dingon inplanterats där av människan.

Exempel på vanliga rovdjur:

Lejon

Det näst största av alla kattdjur är lejonet – bara tigern är större. Organisationen wwf är dedikerad till att skydda djur såsom lejonet. Lejonet är det enda kattdjur som lever i flock, och det är också det största landlevande rovdjuret i Afrika. Arten kännetecknas av hannens stora man och även av dess rytande.

Varg

Vargen är det största vilda hunddjuret och hundens stamfader. Den är spridd över stora delar av världen, men har på sina håll utrotats av människan pga sin vana att jaga tamboskap.

Vargen är ett flockdjur och lever i familjegrupper med ett par vuxna individer och några ungdjur.

Tiger

I motsats till lejonet så lever tigern i Asien. Den kännetecknas av sin randiga päls och sin storlek, då det är det största av alla kattdjur.

Den jagar ensam men är social. Det finns flera underarter av tiger, alla finns i Asien och flera är utrotade. Den sista Javatigern sköts så sent som på 1970-talet. Alla kvarvarande tigerarter är starkt utrotningshotade.

Björn

Björnen är ett rovdjur som även äter bär och frukt, fisk och gnagare. Den är släkt med t ex den växtätande pandan och finns i Europa, Asien och Amerika.

De är mycket anpassningsbara och påträffas i allt mellan regnskog och polartrakter. De lever oftast ensamma och är nattaktiva, förutom isbjörnen som jagar på dagen.

Många björnarter går i ide under de kalla månaderna.