Skalbaggar

Nyckelpiga

Nyckelpiga är den mest kända skalbaggen i Sverige. Den klassiska nyckelpigan har röd rygg med sju svarta prickar, men det finns arter i alla färger och former, och de kan vara allt ifrån tvåprickiga till 22-prickiga. Det finns även gula, bruna, schackrutiga och inverterade (svarta med röda prickar) nyckelpigor.

Nyckelpigan är ett rovdjur och både de fullvuxna pigorna och deras larver tycker mycket om bladlöss, därför används de flitigt i bekämpning av skadedjur i odlingar.

Nyckelpigans klara färger är en varning till eventuella fiender. Den kan nämligen utsöndra en grön vätska från bakbenen som, förutom att den är giftig, också smakar illa.

Dyngbagge

Dyngbaggens signum är att den rullar runt på bollar av djuravföring. Detta gjorde den helig i den gamla egyptiska kulturen, eftersom man tyckte att det liknade hur man föreställde sig att solen rullades fram över himlavalvet. Dyngbaggen är också förlagan till skarabén, den skalbaggsformade amulett som ingick i den fornegyptiska religionsutövningen.

Som namnet antyder lever den i och av djurspillning, och har stor betydelse för nedbrytningen av organiska material i naturen.

Som kuriosa kan nämnas att man observerat en hög elefantspillning på 1 1/2 kg som efter dyngbaggarnas framfart var helt försvunnen efter endast två timmar.