Flygande insekter

Fjärilar

Till fjärilar räknas alla insekter med två par vingar, de ska dessutom var täckta med så kallade vingfjäll. Alla fjärilar börjar som larver när de kläcks ur

ägget. Då larvens skinn inte kan töja sig hur mycket som helst måste larven ömsa skinn uppemot fyra gånger innan den når sin maxstorlek. Ofta är fjärilslarven specialiserad på att hämta sin föda från en speciell växt, som då kallas värdväxt. Den sista skinnömsningen ser annorlunda ut. Istället för ett nytt skinn blir larven hård och orörlig, en så kallad puppa. Inuti puppan sker utvecklingen till fjäril, som egentligen bara är det slutliga fortplantningsstadiet. Fjärilar är för det mesta ganska kortlivade eftersom deras enda uppgift är att föröka sig. Vissa av dem kan inte ens äta, medan andra t ex suger nektar ur blommor.

En del fjärilsarter flyttar långa sträckor, och det kan ta generationer innan de når sin slutdestination.

Flugor

Även flugor hör till tvåvingade insekter, men har inga vingfjäll. Det finns ca 100 000 arter av flugor i världen och man har hittat fossil av dem ända från eocen, dvs långt innan dinosaurierna fanns.

Flugor äter det mesta, beroende på vilken sorts fluga det är. Vissa suger blod, andra slickar fruktsaft, några är rovflugor och andra lever på blommor.

Larverna kan också, beroende på art, hämta näring från allt ifrån avföring till döda växtdelar.

Flugor kan sprida en mängd obehagliga sjukdomar.

Trollsländor

Trollsländan är en av de allra äldsta insektsordningarna, och man har hittat fossil som är från karbontiden för ca 300 miljoner år sedan. Trollsländans larv kallas nymf och är ett rovdjur. Den lever ganska länge som nymf, man kan säga att det är dess huvudsakliga skepnad.