Småfåglar

Kolibri

Kolibrin ingår i gruppen seglarfåglar, det finns ca 320 olika arter och de lever uteslutande på den amerikanska kontinenten. De flesta lever i Syd- och Mellanamerika, men vissa flyttande sorter kan man hitta ända uppe i Alaska.

Den är den minsta fågeln i världen, och minst av dem alla är bikolibrin, som endast är 5 cm lång och väger 1,8 gram.

Kolibris föda består av nektar och leddjur och kan äta upp till 8 gånger sin vikt varje dag.

Kungsfågel

Kungsfågeln är Europas minsta fågel med sin längd på 9 cm och vikt på 5 till 6 gram, och har fått sitt namn pga det färgstarka bandet över hjässan, som kan påminna om en liten kungakrona.

Den påträffas i hela Europa och i Asien.

Den häckar helst i barrträd och är monogam. Honan ruvar äggen.

Kungsfågelns föda består av små leddjur som bladlöss, spindlar och hoppstjärtar.

Talgoxe

Talgoxen är lätt att känna igen på sitt gula bröst och sin svarta hätta. Den finns i hela Europa, i stora delar av Asien samt i Nordafrika. Den är för det mesta en stannfågel, och flyttar bara under extremt kalla vintrar. På somrarna livnär den sig på insekter, medan den på höst och vinter övergår till bär och frön.