Stora fåglar

Struts

Strutsen lever vilt i Afrika och är världens största nu levande fågel, den lägger också världens största ägg. Den kan inte flyga, däremot springer den snabbt.

Strutsen lever ofta tillsammans i små familjer, och då vanligtvis en hanne och två eller tre honor. Alla honor lägger sina ägg i samma grop, och både honor och hanar ruvar äggen.

Genom tiderna har man jagat strutsen för dess fjädrar och för dess skinn. Numera föder man också upp strutsen på strutsfarmer pga dess kött.

Emu

Emun påminner om strutsen men är mindre och kommer från Australien. Den är även Australiens nationalfågel.

Huvud, hals och de kraftiga benen är mörkfärgade medan den ulliga fjäderdräkten på kroppen är ljust beige. Medan strutsen är tvåtåig så är emun tretåig.

Emuns ägg är mörkt blågröna och ruvas av hannen, medan honan ger sig av och hittar en ny partner. Hannen fostrar ungarna själv i 5-7 månader.

Påfågel

Påfågeln är den största av hönsfåglarna och räknas också in bland fasanfåglarna. Det finns flera sorter, bl. a grön påfågel och vit påfågel.

Påfågelhannarna har de karaktäristiska stjärtfjädrarna som kan fällas upp och ut i en magnifik solfjädersform.

Ursprungligen kommer påfågeln från västra delarna av Indien och Sri Lanka. Där lever den i flockar om 30-50 djur. Trots sin storlek kan den flyga (om än inte så graciöst) och tillbringar nätterna uppe i träden. Den kom dock tidigt till Europa, och omtalades i grekisk skrift på 500-talet som ”den persiska fågeln”. I Rom serverade man grillad påfågel och påfågel i paj.

Numera ser vi dem mest i parker.