Primater

Däggdjursgruppen primater är den grupp av däggdjur som apor och människan tillhör. Namnet kommer från latinets ”primus”, den främste, och Linné kallade primaterna för ”herredjur”.

Gemensamt för primaterna är att de oftast är allätare, och har framställda ögon, deras ansikten ser på det viset ofta ”mänskliga” ut. I övrigt finns de i många färger och former alltifrån pyttesmå silkesapor till stora gorillor, med eller utan svans och de kan vara både dag- och nattdjur.

Primater i urval:

Dvärgsilkesapa

Dvärgsilkesapan är den minsta av primaterna. En vuxen individ är inte mer än en dryg decimeter lång. De ingår i gruppen kloapor vilket innebär att de har klor istället för naglar på alla fingrar och tår förutom på stortån.

Den lever vilt i Sydamerika och vistas helst i träden i tropiska och subtropiska skogar. Den kan även vara ”kulturföljare”, dvs att den lever på odlad mark.

Lemur

Lemurerna lever uteslutande på Madagaskar.

De är oftast trädlevande och håller ihop i familjer eller större flockar. De kommunicerar med olika läten, hos ringsvanslemur har man registrerat ca 30 olika toner. De gillar också att bada.

De har tår med naglar, förutom den andra tån som har en klo.

Spökdjur

Spökdjuret är ett litet nattdjur med stora ögon som lever på öarna i Sydostasien. De lever i små familjer om 2-6 individer och äter insekter och små ryggradsdjur.

Då de har starkt förlängda bakben, ungefär som en groda, så förflyttar de sig hoppande. När de äter håller de födan mellan framtassarna, som en gnagare.

De vistas naturligt i regnskogen, men kan även förekomma i trädgårdar så länge det finns gott om buskar och undervegetation.

Hominider

Namnet ”Hominider” syftar på oss människor och på de större apor som är våra närmaste släktingar, dvs schimpanser, bonoboer, orangutanger och gorillor.

Ny forskning visar att schimpanser är närmare släkt med människor än med gorillor och orangutanger, och därför har man fått göra om den gamla ordningen. Från att ha placerat människan med dess utdöda släktingar som neanderthalaren och denisovamänniskan i gruppen hominider medan schimpanser, gorillor etc var placerade i gruppen människoapor, ingår nu alla de större aporna tillsammans med människan i gruppen hominider.

De flesta stora apor lever vilt i Afrika. Undantagen utgörs av orangutangerna som finns i Asien och så klart människorna som ju spritt sig över hela världen, förutom Antarktis.

De stora aporna är allätare, har fingrar och tår och har ett högt utvecklat socialt beteende.