Husdjur

Människan har en lång historia med sina husdjur och skulle knappast ha kunnat klara sig utan dem genom historien.

Redan för 30 000 år sedan tror forskarna att vi började dra nytta av vargens förmåga att fånga byten, men det skulle dröja ytterligare 15 000 år innan vi började avla fram tamhundar.

För ca 9 000 år började nomader i Mellanöstern att hålla sig med boskap, i huvudsak getter och får. Ett par tusen år senare tämjdes den första kon i Västra Asien, och grisen i Kina.

Vad gäller huskatten har man länge antagit att egyptierna var först med att hålla kattdjur som tamdjur, men efter att ha funnit en mer än 9 000 år gammal kattgrav på Cypern har man fått revidera sin uppfattning.

Kaninen började hållas som tamdjur under medeltiden, men då antagligen mer pga sitt näringsvärde än sin gullighet.

De vanligaste tamdjuren:

Hund

Hunden är nära släkt med vargen. Den har helt enkelt uppstått genom människans avel på vargar, för att få fram ett mindre vildsint djur att använda i jakt och som sällskap. Hunden finns i många olika raser och kan se ut på oändligt många sätt.

Katt

Katten har fungerat både som nyttodjur genom sitt jagande av skadedjur, som helig symbol i den egyptiska religionen och som trivselsällskap.

Även katten har avlats flitigt och finns i många olika raser, men då den inte är ett flockdjur och således inte följer ett ledardjur går den inte att tämja på samma sätt som en hund.

Ko

Kon är ett av våra vanligaste boskapsdjur. Den är ett domesticerat klövdjur av familjen oxdjur och kallas även nötboskap eller nötdjur. Hanen kallas tjur, honan förutom ko även kviga och avkomman heter kalv.

Nötdjuren har hållits av människan för att få kött och mjölk.

Gris

Grisen, eller svinet som den också kallas, har domesticerats från vildsvinet och tillhör gruppen partåiga hovdjur. Hanen kallas galt, honan sugga och avkomman kulting. Från början var ”gris” namnet på avkoman, och när suggan föder kallas det fortfarande att hon ”grisar”.

Grisen har hållits av människan för att få fläskkött.

Får

Fåret är även det ett partåigt hovdjur, och människan har nyttjat dess ull, kött och mjölk. Hanen kallas bagge, honan tacka och avkomman lamm. Baggen har ofta imponerande horn som ser olika ut beroende på vilken ras den är av, medan tackans horn är betydligt mindre.

Get

Geten är nära släkt med fåret och har använts för att få kött och mjölk. Ofta gör man ost av mjölken, s k getost. Hanen kallas bock, honan get och avkomman killing.

Getter är byggda för klippiga områden och klättrar gärna.

Kanin

Kaninen är ett hardjur och har länge hållits som tamdjur för att få kött och skinn/päls. Den är en gräsätare, förökar sig mycket snabbt och blir lätt ett problem i vilt tillstånd utan fiender, då stora kaninflockar kan äta upp allt som växer inom stora områden.

Nuförtiden används den mest som sällskapsdjur. Den avlas och finns i många raser.