Spindlar

Spindlar är inte insekter. De har 8 ben istället för 6 och tillhör den egna gruppen spindeldjur där även t ex fästingar ingår.

Spindlar är, med undantag för en art, rovdjur, och de flesta spindlar fångar sina byten genom att spinna nät som bytet fastnar i. Då bytet har fastnat kan spindeln i lugn och ro bedöva det och äta upp det. Nätet spinns av silkestråd som produceras i spindeln bakdel, och kan vara mycket vackra i sin konstfärdighet.

De finns också nätlösa spindlar som fångar sina byten med ett under av uppfinningsrikedom. Vissa spindlar jagar ikapp och kastar sig över bytet. Hoppspindlar hoppar på sitt byte, krabbspindlar lurar i blommor tills ett byte kommer för att suga nektar, spottspindlar spottar klibbiga loskor över bytet som klibbar fast vid marken och blir lätt att fånga. Några arter är kleptoparasiter och stjäl byten ur andra spindlars nät. Kaparspindlar äter andra spindlar genom att rycka i deras nät varpå spindeln rusar ut i tron att den fått ett byte i nätet men istället själv blir uppäten.

Det finns även en art som är så lika myror att de kan ta sig in i en myrstack och äta upp myror och larver utan att bli upptäckt.