Valar, sälar och delfiner

Valar, sälar och delfiner är däggdjur som en gång levat på land men som gått tillbaka ner i vattnet och utvecklat ett fiskliknande utseende.

De andas med lungor och måste därför emellanåt gå upp till vattenytan för att andas.

Valar

Valar ingår i släktet partåiga hovdjur och deras närmaste landlevan

de släkting är flodhästen. Blåvalen är jordens största djur. Hannarna kallas tjurar, honorna kor och ungarna kalvar. De är intelligenta och sociala djur. Det finns historier om hur kvinnliga knölvalar knyter vänskapsband med varandra och har årliga sammankomster. Man har också sett valar som har adopterat delfinungar som blivit utstötta ur sin egen flock.

Valar kan bli uppåt 100 år gamla.

Sälar

Sälar härstammar från samma urfader som hunddjur som levde nära vatten och till slut tog sig ner i det och stannade där. De har inte fullt ut utvecklat valarnas strömlinjeform då de fortfarande har ett hundlikt ansikte och kan röra sig på land, men kroppen är på god väg i samma riktning.

Sälar är rovdjur och livnär sig mestadels på fisk.

Delfiner

Delfiner ingår också i valsläktet och anses som mycket intelligenta. De är lättdresserade, sociala och mycket goda simmare. De livnär sig på fisk och andra vattenlevande djur, t ex bläckfisk.