Andra fiskar

Braxen

Braxen är en sötvattenfisk som också lever i bräckt vatten. Den tillhör familjen karpfiskar och kan bli upp till 80 cm och väga 11 kg. Den är en stim- och bottenfisk som mest lever på plankton och insektslarver. Man fångar den på mete och den är en populär sportfisk.

Namnet kommer från det fornsvenska ”braxn” som i sin tur kommer från ett germanskt verb som betyder ”glimma, glänsa”.

Karp

Karpen är världens mest odlade fisk. Den lever i sötvatten och härstammar från Asien men har planterats in både i Europa, Australien och USA. Då den lätt muterar finns den i många olika varianter och i många olika färger. Den används både som matfisk och som dekoration i trädgårdsdammar. Den kallas också koi, vilket är dess japanska namn.

Den kan bli omkring en meter lång och väga uppemot 30 kg.

På vissa håll i Europa äts den på julbordet. Själv äter den mest frön, alger och insekter. Den äter helst på natten.

Om vattentemperaturen understiger +8 C slutar den äta och lägger sig i dvala på botten.

Mört

Mörten är en sötvattenfisk som oftast är ganska liten. Den har röda fenor och röda ögon och lever gärna nära strandkanten. Dess naturliga fiender är abborre och gädda och man använder den ofta som agn när man metar eller lägger långrev.

Den betraktas inte som matfisk i Sverige längre, men i Östeuropa äter de den gärna.

Den lever av mossa, alger, insekter och deras larver, och kan bli uppemot 25 år gammal.

Mörten har använts som biologisk logg genom att man planterat in den i sjöar som tidigare blivit skadade av försurat regn. Efter att man kalkat sjöarna kan man studera mörten – om den kan fortplanta sig har PH-värdet normaliserats.

Guldfisk

Även guldfisken är en karpfisk och kommer från Asien. Ursprungligen är den mer brungrå än guldfärgad, men efter att den domesticerades i Kina för över 1000 år sedan har avel gjort att den nu finns i många färger, bl a gul, vit, röd och svart. Man har även avlat fram varianter med slöjformade fenor, stora ögon, äggformad kropp etc. Dessa särdrag återgår snabbt till det ursprungliga stadiet om man låter fiskarna föröka sig fritt.

Guldfisken är en populär akvariefisk och används även som prydnadsfisk i trädgårdsdammar.