Övriga insekter

Insekter är den artrikaste gruppen av alla djurgrupper. De fanns långt innan däggdjur och reptiler och kommer förmodligen fortsätta existera efter oss pga av sin enorma flexibilitet, sin flyg- och fortplantningsförmåga samt sitt ringa format.

Istället för att ha ett inre skelett bär insekterna sitt skelett utanpå kroppen, där de har ett lager av ämnet kitin som ett skal.

Man är fortfarande osäker på hur insekterna är släkt med spindeldjur och kräftdjur.

I flera delar av världen har man för vana att äta insekter, så kallad entomofagi, och även i västvärlden har man lyft frågan om det inte vore klokt med tank

e dels på framtida överbefolkning och dels på vår klimatpåverkan att börja en diet där insekter ingår. Det görs tappra försök med rostade gräshoppor etc, men då vår inlärda avsmak för insekter än så länge är rätt dominerande så har vi inte kommit så långt ännu. Det krävs antagligen ett par generationer innan det sätter sig.

Insekter finns över hela världen, det finns t o m vissa högt specialiserade arter på Antarktis och uppe på bergstoppar. Endast i de stora oceanerna är det tomt på insekter.

Syrsor etc

Gräshoppor, vårtbitare och syrsor tillhör samma familj, och är närmast släkt med kackerlackor och tvestjärtar.

Dessa insekter har inte ett larvstadium på vanligt vis, utan genomgår en ofullständig förvandling. Ur ägget på våren kommer en liten gräshoppa som kallas nymf eller larv, och som under sommarens hudömsningar stegvis begåvas med vingar och äggläggningsrör.

Det är hanarna som spelar, och det gör de genom att, i syrsans och vårtbitarens fall, gnida vingbaserna mot varandra, medan gräshoppan gnider benen mot vingarna.

Myggor

Den äldsta stickmyggan som liknar nutida myggor har hittats i en bärnsten som är 79 miljoner år gammal.

Hos de flesta stickmyggorna är det bara honan som suger blod för att försörja sin äggproduktion, medan hanen suger nektar.

Myggors stick ger kliande bett och de kan sprida sjukdomar.