Bin och myror

Bin

Bin hör till gruppen steklar, och är ytterligare ett djur vi länge använt oss av. Bin samlar nektar ur blommor och omvandlar det till honung som egentligen är till för att ge näring åt deras larver, men som människan också alltid gärna har tagit del av.

Bin lever mestadels i bisamhällen under en mycket strikt ordning. Högst upp i hierarkin finns drottningbiet, som inte behöver göra något annat än att lägga ägg. Hon och hela samhällets ruljans sköts av ofruktsamma honbin, arbetarbin. Hanbin, drönare, har bara en uppgift, de ska befrukta drottningen. När detta är gjort dödas de.

Bin är mycket viktiga för alla växters pollinering. På senare år har de minskat avsevärt i antal, vilket i förlängningen förutspås få katastrofala följder.

Myror

De flesta myror lever på samma sätt som bin, i samhällen. Även här finns en myrdrottning som lägger alla äggen, arbetarmyror som arbetar, soldatmyror som försvarar samt drönarmyror som befruktar. Ett myrsamhälle kan bli oerhört stort och inlemma miljoner, t o m miljarder individer.

Myrorna har evolverat ur getingfamiljen, och 1966 identifierades ett fossil inuti bärnsten av en myra med tydliga drag av geting. Fossilet daterades till runt 92 miljoner år och har följaktligen levt under kritaperioden.