Växtätare

Många däggdjur är växtätare. På Naturhistoriska riksmuseet hittar du många växtätare. Det finns både stora och små växtätare, alltifrån stora elefanter till små hamstrar.

Växtätare utgör bytesdjur åt rovdjuren och blir på så sätt rovdjurens metod att få i sig grönsaker.

Några växtätande däggdjur i urval:

Elefant

Elefanten är världens största landlevande däggdjur och tillhör gruppen snabeldjur pga sin långa näsa. Den lever vilt i Afrika och i Asien.

Elefanten växer hela livet. Honornas spenar ligger på bröstet mellan frambenen precis som hos människan och övriga primater. Honorna lever i flock med andra honor och ungar medan hannarna är mer solitära.

Elefanten äter gräs, frukt, blad och små grenar, ca 100-150 kg om dagen. Honorna har starka band till sin avkomma.

Hjort

Hjortdjuren samlar flera olika arter som älg, ren, kronhjort, rådjur och dovhjort. Alla är utpräglade växtätare och livnär sig på blad, gräs, bark, knoppar och kvistar. Variationen i storlek är påtaglig, älgen är störst medan pudun inte är större än en hare. Deras mage är liksom hos nötdjur uppdelad i fyra kamrar för att kunna bryta ner cellulosa.

Hare

Det finns många olika sorters harar och de är spridda över nästan hela jorden. De lever uteslutande av gräs och blad och lurar förföljande genom en speciell springstil.